Spring naar de hoofdinhoud

Functietest

De prestatietest wordt uitgevoerd door het drukverschil tussen de inlaat en uitlaat van de ventilatoren te meten.

Daaropvolgend drukverschil wordt gebruikt om de luchtstroom door de curve in de afbeelding af te lezen of om de luchtstroom te berekenen met behulp van de vergelijkingen volgens het type luchtbehandelingsunit.