Spring naar de hoofdinhoud

Privacy

Privacy policy
Het gebruik van persoonlijke data.
Persoonlijke data worden nooit met derden gedeeld tenzij u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Wij verzamelen geen persoonlijke data tenzij u ons deze zelf heeft gegeven door uzelf te registeren als klant, door bestellingen te plaatsen of door deel te nemen aan enquêtes.

Persoonlijke data worden enkel gebruikt om een aankoop af te ronden of om een aangevraagde service te kunnen geven. Deze informatie wordt ook gebruikt om meer kennis te krijgen over het gebruik van onze website.

Contact opnemen i.v.m persoonlijke gegevens
Neem aub contact met ons op indien u meer informatie wenst over de persoonlijke gegevens die we in ons systeem registeren. Neem onmiddellijk contact op indien u bezwaren heeft of indien de gegevens waarover we beschikken niet correct blijken te zijn. U heeft het recht om de gegevens waarover we beschikken in te kijken en u mag een bezwaar indienen tegen het verzamelen van deze gegevens overeenkomstig de Deense privacy wet.

Airmaster
Industrivej 59, 9600 Aars
Phone: +45 9862 4822
E-mail: info@airmaster.dk

Bescherming van persoonlijke data
De Deense privacy wet stelt dat alle persoonlijke informatie veilig en vertrouwelijk moet opgeslagen worden. We bewaren uw persoonlijke gegevens op computers met beperkte toegang die zich in onze gebouwen bevinden en we kijken regelmatig na of uw data op een correcte manier behandeld worden en of uw rechten als gebruiker gerespecteerd worden. We kunnen echter geen 100% veiligheid garanderen als data via het internet gedeeld worden. Dit betekent dat anderen op onrechtmatige wijze toegang kunnen krijgen tot uw data als deze digitaal bewaard en gedeeld worden. Daarom deelt u uw persoonlijke gegevens in dit geval op eigen risico.

Persoonlijke data worden verwijderd of anoniem gemaakt als het doel waarmee ze vergaard werden niet meer relevant is. Persoonlijke data worden max. 12 maanden bewaard na het laatste gebruik.

Door de snelle ontwikkeling van het internet bestaat de kans dat we de verwerking van persoonlijke gegevens moeten wijzigen. Daarom houden we ons het recht voor om de richtlijnen voor het verwerken van persoonlijke gegevens aan te passen indien nodig.

Conform de GDPR privacy wet heeft u het recht om meer informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in ons systeem. Indien blijkt dat uw persoonlijke gegevens onjuist of misleidend zijn, heeft u het recht om te eisen dat deze gecorrigeerd, verwijderd of geblokkeerd worden. U mag ten allen tijde bezwaar aantekenen tegen de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. U kan op eender welk moment uw toestemming intrekken. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de behandeling van persoonlijke gegevens en informatie. Alle klachten dienen overgemaakt te worden aan het Deense agentschap voor gegevensbescherming conform de Deense privacy wet Artikel § 58, paragraaf. 1.