Spring naar de hoofdinhoud

Decentrale ventilatie past perfect in het circulaire bouwmodel

Decentrale ventilatie past perfect in het circulaire bouwmodel

Welke rol speelt de bouwsector in de klimaatverandering en wat kan er gedaan worden om de ecologische impact van bouwprocessen zo klein mogelijk te houden?

Momenteel is de bouwsector verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Dit komt misschien niet als een verrassing, aangezien de grondstoffen tot nu toe in een onhoudbaar tempo zijn gewonnen en gedumpt. Er zijn nu echter drastische veranderingen nodig om de 2030-klimaatdoelstellingen te halen en te streven naar een gezondere planeet. Dit betekent dat er in de bouwsector dringend behoefte is om op nieuwe, duurzame manieren na te denken over productie -  en bouwprocessen. De uitdaging is nu om te produceren, te renoveren en te bouwen met gebruik van bestaande grondstoffen. Over de ganse levenscyclus van een gebouw moeten er gekozen worden voor kwaliteitsvolle componenten die eenvoudig gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden.

Een omschakeling naar een circulaire economie is nodig om de afvalstromen die door de bouwsector worden veroorzaakt drastisch te verminderen.  Circulair bouwen betekent flexibel, veranderingsgericht bouwen en grondstoffen en materialen zoveel en zo lang mogelijk hergebruiken.  Wij moeten dus op lange termijn denken bij de investeringen die wij doen.

Een focus op het binnenklimaat

Een focus op het binnenklimaat

Als we duurzame gebouwen ontwerpen, is het van groot belang om voldoende aandacht te schenken aan een goede luchtkwaliteit . Een gezond binnenklimaat verlengt niet alleen de levensduur van een gebouw, maar creëert ook een gezonde leer – en werkomgeving voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Bij Airmaster hebben wij meer dan 30 jaar ervaring in het verzorgen van een goed binnenklimaat door middel van decentrale ventilatie. Decentrale ventilatie wordt in de ruimte zelf geplaatst en vereist in tegenstelling tot centrale ventilatie-installaties geen complex kanalennetwerk. Dit betekent dat er ‘op maat’ geventileerd wordt en resulteert in een zeer laag energieverbruik. Vermits er geen kanalen geplaatst hoeven te worden, blijven ook de warmteverliezen beperkt. De units van Airmaster hebben bovendien een warmteterugwinning van meer dan 80%, wat één van de redenen is waarom de CO2 uitstoot van een decentraal systeem 52% minder is dan van een centrale ventilatie-installatie!

Een ander belangrijk voordeel van decentrale ventilatie is dat deze makkelijk geïntegreerd kan worden in bestaande gebouwen. En als het gebouw een andere bestemming krijgt, kunnen de Airmaster units makkelijk gedemonteerd of verplaatst worden. Deze ventilatie – oplossing past m.a.w perfect binnen de principes van de circulaire economie.

Meer weten over de voordelen van decentrale ventilatie?

Duurzame productieprocessen en een verandering van mentaliteit in de bouwsector zijn nodig om onze planeet leefbaar en onze gebouwen betaalbaar te houden.

Airmaster is reeds jaren bezig met de ontwikkeling van energiezuinige en kwaliteitsvolle ventilatie-oplossingen en is klaar voor de transitie naar een circulaire economie!

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze decentrale ventilatie oplossingen

Ons deskundig verkoopteam staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en u in uw specifiek project te helpen met het positioneren en dimensioneren van onze units!